0

Procedura reklamacyjna towarów sklepu internetowego www.sklep.platinet.pl

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Platinet S.A. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwzględnie konieczne.
3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Towar powinien zostać przysłany kompletny wraz z dostarczonymi akcesoriami. Do towaru należy dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Klient może posłużyć się wzorem formularza reklamacji znajdującym się na odwrocie faktury albo paragonie fiskalnym. Dodatkowo Klient powinien określić swoje żądania reklamacyjne. Towar posiadający gwarancję producenta powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, Platinet S.A. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Platinet S.A.
8. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
9. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Platinet S.A., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
10. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Platinet S.A.
Tadeusza Śliwiaka 48
30-798 Kraków

Data aktualizacji: 2019-08-19 14:59:00

Powered by Comarch e-Sklep ®